Дело C-128/11: Решение на Съда (голям състав) от 3 юли 2012 г. (преюдициално запитване от Bundesgerichtshof — Германия) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp. (Правна защита на компютърните програми — Търговия с лицензи за използвани компютърни програми, изтеглени от интернет — Директива 2009/24/ЕО — Член 4, параграф 2 и член 5, параграф 1 — Изчерпване на правото на разпространение — Понятие за законен приобретател)