C-445/16. sz. ügy: A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Docteur De Bruyne SPRL kontra État belge