Az Európai Parlament és a Tanács 1072/2009/EK rendelete ( 2009. október 21. ) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)