Wilo proti UUNT (Forme d'une gaine de moteur) Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 9. decembra 2010. # Wilo SE proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). # Znamka Skupnosti - Prijava tridimenzionalne znamke Skupnosti - Fasetirano ohišje električnega motorja - Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki upodablja zelene fasete - Absolutni razlogi za zavrnitev - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009). # Združeni zadevi T-253/09 in T-254/09. TITJUR