Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 9 december 2010.