TITJUR Rettens dom (Ottende Afdeling) af 9. december 2010. # Wilo SE mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # EF-varemærker - ansøgning om et tredimensionalt EF-varemærke - facetteret hus til en elektrisk motor - ansøgning om EF-figurmærke, der gengiver grønne facetter - absolutte registreringshindringer - manglende særpræg - artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009]. # Forenede sager T-253/09 og T-254/09. Wilo mod KHIM (Forme d'une gaine de moteur)