1999/593/EF, EKSF, Euratom: Rådets og Kommissionens afgørelse af 31. maj 1999 om indgåelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Usbekistan på den anden side