Írásbeli kérdés E-004546/11 Bart Staes (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az európai fogyasztásra szánt argentin vágólovakkal szembeni szörnyű bánásmód