Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzzjonijiet ġeografiċi tal-prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel