Írásbeli kérdés E-5307/10 David Martin (S&D) a Bizottság számára. Az EU és India közötti közös cselekvési terv és a vallásszabadság