A Bizottság 1621/2001/EK rendelete (2001. augusztus 8.) a mezőgazdasági termékekre nézve előírt exportbizonyítvány és a Közösségben a szabad forgalomba hozatalt engedélyező vámhivatalok jegyzéke tekintetében az 1661/1999/EK rendelet módosításáról