Írásbeli kérdés E-2932/10 előterjesztette: Michail Tremopoulos (Verts/ALE) a Bizottság számára. Az altalaj és a tenger sertéstenyésztésből eredő szennyezése egy védett övezetben