Írásbeli kérdés E-010038/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. A közös agrárpolitikával kapcsolatos környezetvédelmi eszközök