Raportul privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Produse Chimice pentru exercițiul financiar 2009, însoțit de răspunsurile agenției