Vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetése Pakisztán számára ***I Az Európai Parlament 2011. május 10-én elfogadott módosításai a Pakisztán számára vészhelyzeti autonóm kereskedelmi preferenciák bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2010)0552 – C7-0322/2010 – 2010/0289(COD))