Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 29, 2010