Írásbeli kérdés E-001577/11 João Ferreira (GUE/NGL) a Bizottság számára. A technikai intézkedések meghatározásáról szóló rendelet módosításai – a portugál flottával szembeni hátrányos megkülönböztetés