Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Unió nevében az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló, 1999. június 21-i megállapodás által létrehozott vegyesbizottságban a megállapodás szakmai képesítések elismeréséről szóló III. mellékletének újraszabályozása tekintetében elfogadandó álláspontról