2012/52/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2012. január 27. ) egyes németországi és hollandiai kifizető ügynökségeknek az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) finanszírozott kiadásokat érintő számláinak a 2010. pénzügyi évre vonatkozó elszámolásáról (az értesítés a C(2012) 369. számú dokumentummal történt)