Bizottsági szolgálati munkadokumentum - A hatásvizsgálat összefoglalása amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat: az Európai parlament és a Tanács rendelete a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról {COM(2010) 289 végleges} {SEC(2010) 678}