Írásbeli kérdés E-5829/10 Alain Cadec (PPE) a Bizottság számára. Küzdelem a szegénység ellen az Európa 2020 stratégia keretében