A Bizottság 380/2012/EU rendelete ( 2012. május 3. ) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének alumíniumtartalmú élelmiszer-adalékanyagok használati feltételeinek és használati mennyiségeinek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)