/* */

A banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése ***I Az Európai Parlament 2011. február 3-i jogalkotási állásfoglalása a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2010)0096 – C7-0074/2010 – 2010/0056(COD))#P7_TC1-COD(2010)0056 Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2011. február 3-án került elfogadásra a banánra vonatkozó vámtarifákról szóló 1964/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló …/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel