2011/310/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. május 24. ) az Atlanti-óceán északnyugati részének nyugati vizein folytatott nyílt tengeri halászatra vonatkozó egyedi ellenőrzési és vizsgálati programról (az értesítés a C(2011) 3415. számú dokumentummal történt)