Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2128 z dne 16. decembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (Uradni list Evropske unije L 426 z dne 17. decembra 2020)