Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6736 — Advent International/KMD Equity Holding) EØS-relevant tekst