Írásbeli kérdés E-8678/10 David Casa (PPE) a Bizottság számára. Az alternatívbefektetésialap-kezelőkről szóló irányelv