Írásbeli kérdés P-001607/11 Georgios Koumoutsakos (PPE) a Bizottság számára. A trojka képviselőinek hatásköre Görögországban