Írásbeli kérdés E-7001/10 Pat the Cope Gallagher a Bizottság számára. Az Interreg III határokon átnyúló program Írországban