Írásbeli kérdés P-3358/10 előterjesztette: Thijs Berman (S&D) a Bizottság számára. Az EU és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás – generikus gyógyszerek és szellemi tulajdonjogok