Írásbeli kérdés E-3132/10 előterjesztette: Christel Schaldemose (S&D) a Bizottság számára. Antibiotikumok használata a mezőgazdaságban