Írásbeli kérdés E-011103/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. Franciaország tévedésből történő leminősítése