2011/321/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. május 27. ) a fürdővíz osztályba sorolását, illetve fürdőzési tilalmat vagy ellenjavallatot jelző, a nyilvánosság tájékoztatására szolgáló jelzéseknek a 2006/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti meghatározásáról