T-421/09. sz. ügy: A Törvényszék 2012. szeptember 20-i ítélete — DEI kontra Bizottság ( „Verseny — Erőfölénnyel való visszaélés — A görög lignitértékesítési piac és nagykereskedelmi villamosenergia-piac — Az EK 82. cikkel összefüggésben értelmezett EK 86. cikk (1) bekezdésének egy korábbi határozatban megállapított megsértése versenyellenes hatásainak orvoslására irányuló egyedi intézkedéseket megállapító határozat — Az EK 86. cikk (3) bekezdése — A korábbi határozat megsemmisítése” )