Írásbeli kérdés E-3169/10 előterjesztette: Georgios Papanikolaou (PPE) a Bizottság számára. A fiatalok elszigetelődése a digitális környezetben