Írásbeli kérdés E-6490/10 Proinsias De Rossa (S&D) a Bizottság számára. Lyme-kór és a 2003/99/EK irányelv