Írásbeli kérdés E-0952/10 előterjesztette: Nikolaos Chountis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Hulladéklerakó hely Keratea környékén