Javaslat: a Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodással létrehozott Társulási Tanácsban képviselendő, a 4. jegyzőkönyv II. mellékletében foglalt, a nem származó anyagokon az előállított termék származóvá minősítése érdekében végzett megmunkálásokat vagy feldolgozásokat tartalmazó listát érintő, a 2007. évi Harmonizált Rendszer hatálybalépésére való tekintettel történő módosításra vonatkozó uniós álláspontról