Írásbeli kérdés E-010898/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) a Bizottság számára. A hajléktalanság elleni küzdelem