Írásbeli kérdés E-000444/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) a Bizottság számára. Költségtúllépés és késedelmek a Galileo programban