2011/774/EU: Az Európai Parlament és a Tanács határozata ( 2011. november 16. ) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről (Írország „EGF/2010/021 IE/Construction 71” referenciaszámú kérelme)