Az Európai Parlament és a Tanács 2009/144/EK irányelve ( 2009. november 30. ) a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)