A Bizottság Közleménye a mezőgazdaság területét érintő egyes uniós jogi aktusok elavultságának hivatalos elismeréséről (Az uniós vívmányok aktualizálásáról és egyszerűsítéséről szóló, 2003. február 11-i bizottsági közlemény negyedik célkitűzése [COM(2003) 71 végleges])