A Bíróság (első tanács) 2010. október 28-i ítélete.#Volvo Car Germany GmbH kontra Autohof Weidensdorf GmbH.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Bundesgerichtshof - Németország.#86/653/EGK irányelv - Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök - Az ügynöki szerződés megbízó általi megszüntetése - Az ügynök kártalanításhoz való joga.#C-203/09. sz. ügy. A Bíróság (első tanács) 2010. október 28-i ítélete.