Írásbeli kérdés E-9578/10 Jill Evans (Verts/ALE), François Alfonsi (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) és Alyn Smith (Verts/ALE) a Tanács számára. Az izraeli kormány által kitoloncolással fenyegetett jeruzsálemi lakosok