SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azilaAgenda EU za boljšo delitev odgovornosti in več medsebojnega sodelovanja