OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o posilnenej solidarite v rámci EÚ v oblasti azyluProgram EÚ v oblasti lepšej deľby kompetencií a zvýšenia vzájomnej dôvery