COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR privind consolidarea solidarității în domeniul azilului pe teritoriul UEUn program european pentru o mai bună partajare a responsabilităților și o mai mare încredere reciprocă