Az Európai Unió működéséről szóló szerződés módosítása az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében * Az Európai Parlament 2011. március 23-i állásfoglalása az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkét az eurót hivatalos pénznemként használó tagállamok stabilizációs mechanizmusa tekintetében módosító európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE))