Az „Európai Örökség” cím ***II Az Európai Parlament 2011. november 16-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az „Európai Örökség” címre irányuló európai uniós fellépés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében (10303/1/2011 – C7-0236/2011 – 2010/0044(COD))